Проектът “Gazebo” – един семинар за младежта в опустялото село Фалковец


„Да си роден в малък град – може да се окаже голям проблем”

Gazebo беседкаТова е тема, вълнуваща не малка част от младите хора не само в България. Неравностойният старт в живота може да попречи както на професионалното развитие така и на недоразвиването на различните таланти които несъмнено в малка или голяма степен носи всеки един от нас.Проектът беше финансиран по европейската програма “Младеж”, преименувана в новия програмен период 2014-2020 на “Еразъм +”. Не случайно е избрано и мястото за провеждане на проекта – с. Фалковец – в близост до гр. Белоградчик – един изключително красив, но и град с ограничени възможности за развитие на младите хора. Дискусиите по време на проекта имаха две основни посоки – запознаване на младежите с дейностите, които европейските младежки програми предлагат като най-лесния и достъпен поглед към света, както и личните истории на участниците които са успели, тръгвайки от малкия град, да завършат образованието си в университет и въпреки всички трудности да започнат работа в желаната от тях сфера.

Беседката

Дървена беседка, на която се проведоха част от дискусиите, организирани от сдружение Лаурус, беше изградена от самите младежи в началото на проекта. От вътрешната и страна всяка държава изработи и информационно табло за родните места на участниците. Съвместната работа по време на изграждането на беседката, както и OLYMPUS DIGITAL CAMERAпроведените игри, дискусии и работни срещи бяха изключително полезни на участниците в проекта. Кметът на селото и местни и регионални медии бяха поканени за откриване на беседката ”European Youth House”, която е общодостъпна за преминаващите жители и туристи.

   Построяването на дървена конструкция от младежите създаде у тях задоволството от нещо създадено заедно и остави ясен отпечатък и спомен на мястото, на което се е провела тази среща. От вътрешната страна на беседката бяха положени информационни табла със снимки и информация за родните места на участниците. Естествено беше поставен и надпис, даващ информация за времето, проекта и програмата по която е финансирано изграждането на беседката. Тя остана достъпна за свободно ползване в непосредствена близост до международен път Е79 в участъка към Белоградчик и се превърна в един интересен и ефикасен начин да запознае всеки един ползвател с коментираните проблеми по време на обмена.

Осъществено беше и посещение на Белоградчишката крепост и пещера Магурата, които са в непосредствена близост. Продължителността на проекта беше 7 дни, като участниците бяха по 7 души от България, Полша, Унгария и Латвия.

Ако ви харесва ... Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone